Accountancy

Jouw boekhouding is een belangrijk beleidsdocument. Daarom helpen wij je bij de fiscale optimalisatie van jouw bedrijf. Zo zorgen we voor de inrichting en de controle van de boekhouding en administratie en begeleiden we je bij de afsluiting van het boekjaar. Ook stellen we de jaarrekening en de waarderingsregels op. Wij gebruiken hiervoor de meest performante digitale boekhoudsoftware zodat u uw boekhouding steeds van op afstand dagelijks kan volgen.

Bijstand fiscale formaliteiten

Jaarlijks moeten er heel wat aangiften worden gedaan. Denk maar aan de btw-aangifte of de aangifte van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. Een heel karwei. Wij staan je bij met het uitvoeren van deze aangiften en volgen de resultaten ook op. Op basis van deze resultaten verlenen we jou een duidelijk advies omtrent verbeteringen.

Andere dienstverleningen

Wij staan eveneens paraat voor een goede begeleiding en opstart van uw éénmanszaak of vennootschap. Wij begeleiden uw bedrijfsplannen en staan u bij raad en daad bij het opstellen van uw financieel plan volgens de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.